ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. استاندار خراسان رضوی از غرفه های موسسه در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید کرد
  2. استاندار خراسان رضوی از غرفه های موسسه در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید کرد
  3. استاندار خراسان رضوی از غرفه های موسسه در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید کرد

یعقوب‌علی نظری شامگاه امروز، ۱۱ آذر با حضور در نمایشگاه هفته پژوهش مشهد، از غرفه‌های  موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی  بازدید کرد.

تگ ها: