ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 2. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 3. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 4. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 5. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 6. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 7. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 8. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 9. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 10. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی
 11. نگاه نزدیک به پژوهش در تورهای بازدید دانش‌آموزی

در راستای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی جمعی از دانش آموزان پسر و دختر هنرستان‌های مشهد از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید و از نزدیک با آزمایشگاه‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی موسسه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی، هم‌زمان با هفته پژوهش و فناوری در سراسر کشور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌منظور افزایش آگاهی درزمینهٔ علوم صنایع غذایی و نیز اهمیت امنیت، ایمنی و سلامت غذایی و نیز بالا بردن سطح علمی این دانش آموزان اقدام به برگزاری این تورها کرده است.

بازدید از آزمایشگاه‌های نانو فناوری مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، زیست‌فناوری مواد غذایی، بیوفیزیک مواد غذایی، ازجمله آزمایشگاه‌هایی بود که بیش از 200 تن از دانش آموزان هنرستان‌های مفتاح، یوسفی و نیک اندیشان بازدید و از نزدیک با نوع خدمات آن بخش ها آشنا شدند.

تگ ها: