ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 2. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 3. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 4. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 5. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 6. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 7. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 8. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 9. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 10. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 11. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 12. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 13. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 14. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 15. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق
 16. انتخاب دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان چهره برتر علمی کشور عراق

طی مراسمی که با حضور مقامات عالی‌رتبه علمی کشور عراق برگزار شد دکتر نعیم العبودی وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق عنوان چهره برتر و شاخص علمی غیر عراقی را به دکتر رضوی، رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، اعطاء کرد.

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان تنها مرکز علمی ایرانی حاضر در این همایش بود که دکتر رضوی در کنار منتخبانی از کشور مالزی و عربستان سعودی توانست عنوان چهره برتر علمی غیر عراقی این کشور را به خود در سال 2024 اختصاص دهد.

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی این موفقیت را به جناب آقای دکتر رضوی تبریک می‌گوید.

تگ ها: