ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در زمره پژوهشگران پر استناد دنیا قرار گرفت

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)- 1401، عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در زمره پژوهشگران پر استناد دو درصد دنیا  (Scopus-Stanford) قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر اسماء وردیان» در حوزه موضوعی شیمی همراه با 1941 پژوهشگر ایرانی در فهرست پژوهشگران پر استناد دو درصد دنیا قرار گرفت.
تازه ترین بروزرسانی پایگاه داده «فهرست دانشگاه استنفورد» در آبان ماه 1401 منتشر شده است که دامنه پوشش داده‌ها از سال 1960 تا 2021 می‌باشد. 
این فهرست دربرگیرنده نویسندگان پراستناد براساس شاخص استنادی مرکب و جزو دو درصد پراستناد در 22 حوزه موضوعی اصلی و 174 حوزه فرعی می‌باشد.
در آخرین نسخه این پایگاه داده با محاسبه استنادات فقط در سال 2021 ، تعداد 1942 پژوهشگر با وابستگی اصلی سازمانی جمهوری اسلامی ایران از بین تعداد کل 200196 پژوهشگر بین المللی حضور دارند.
شایان ذکر است بر اساس مستندات منتشر شده، دکتر اسماء وردیان عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با 192 استناد در این فهرست قرار گرفته است.
 

تگ ها: