ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای دریافت خدمات آزمایشگاهی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

جدید/ 20 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 40 درصد، ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور (بهار و تابستان 1402)/ مهلت استفاده از اعتبار تا 31 شهریور 1402

جدید/ 20 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 40 درصد، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (بهار و تابستان 1402)/ مهلت استفاده از اعتبار تا 31 شهریور 1402

متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت شبکه آزمایشگاهی فن آوری های راهبردی به آدرس https://labsnet.ir/page/2178 مراجعه نمایند.

تگ ها: