ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دوره آموزشی کاربرد آنزیم در صنایع لبنی برگزار شد

دوره آموزشی کاربرد آنزیم در صنایع لبنی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، اداره کل استاندارد خراسان رضوی و موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، محور های تدریس شده در این کارگاه آموزشی شامل آنزیم های اصلی و عمده مورد استفاده در صنایع لبنی و منابع تولید آنها، روش های مختلف به کارگیری آنزیم در فرآورده های لبنی و فرآیند تفصیلی به کارگیری آنزیم می باشد.

شایان ذکر است «دکتر حبیبی نجفی» عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مدرس این کارگاه آموزشی به تدریس محور های ذکر شده پرداخت.