ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. برگزاری کارگاه آموزشی کاربردی ارزیابی حسی موادغذایی

کارگاه آموزشی کاربردی ارزیابی حسی موادغذایی  به مدت یک روز در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر سمیرا یگانه زاد» عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و «مهندس پریسا مردانی» ضمن ارائه آخرین دستاوردها در زمینه ارزیابی حسی مواد غذایی به ارائه مطالبی از قبیل شاخص های حسی مواد غذایی، روش های ارزیابی حسی توصیفی، پارامترهای اولیه انتخاب ارزیاب ها، آشنایی با انواع روش های ارزیابی حسی تمایزی، تاثیر حواس پنج گانه بر ارزیابی حسی و حدود آستانه درک و شاخص های ارزیابی عملکرد ارزیابان خواهند پرداخت.

این کارگاه 25 بهمن ماه سال جاری از ساعت 8 لغایت 14:30 در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد برگزار خواهد شد .

شایان ذکر است دانشجویان در این دوره آموزشی از 50 درصد تخفیف ثبت نام و شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و همچنین شرکت های دانش بنیان از 35 درصد تخفیف ثبت نام برخوردار خواهند شد .