ورود به بخش استارت آپ ها rocket
+6

 

شناسایی و روش های ارزیابی مخاطرات غذایی در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. ماموریت اصلی در این گروه، بر پایه ایمنی و کنترل کیفیت در حوزه علوم و صنایع غذایی است. بر این اساس، فعالیت های این گروه شامل طراحی و ساخت حسگرها و بیو حسگرها، آنالیز مواد غذایی با استفاده از روش های کروماتوگرافی، الکتروشیمی، کمومتریکس، میکروبی، فناوری بسته بندی­های هوشمند به منظور کنترل و بهبود کیفیت مواد غذایی، کنترل فرآیندهای تولید تا مصرف مواد غذایی، و نیز انجام پژوهش­های مرتبط با غذای حلال و طیب است.

این گروه، با وجود کادر علمی متخصص و با بهره گیری از امکانات پژوهشی پیشرفته در انجام طرح های پژوهشی و فناورانه  و نیز تربیت دانشجویان در مقطع دکتری (پژوهش محور) ، با مشارکت صنایع، سازمان ها و مؤسسات داخلی و بین المللی فعالیت می کند.

 زمینه های پژوهشی گروه:

-    استفاده از فنآوری های نوین در کنترل و بهبود کیفیت  مواد غذایی از تولید تا مصرف

-    پژوهش در زمینه ارتقا استانداردهای ملی و جهانی کنترل کیفیت مواد غذایی

-    بهینه سازی در تولید فرآورده های غذایی ارگانیک، سالم و ایمن

-    پژوهش های مرتبط با غذای حلال و طیب 

 

اعضای هیات علمی گروه:

نام و نام خانوادگی زمینه فعالیت مرتبه علمی

دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده(مدیر گروه)

فناوری های نوین در ارتقا و یا کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی(غنی سازی، ریز­پوشانی، پایش موادغذایی و غذای حلال)  دانشیار
دکتر ابراهیم فولادی 

روش های سریع پایش و کنترل کیفیت مواد غذایی (بیوسنسورها، نانوسنسورها و روش های کمومتریکس) 

استادیار
دکتر جواد فیضی آنالیز مواد غذایی( زعفران، سم شناسی مواد غذایی، تجزیه و ایمنی مواد غذایی)  استاديار
دکتر اسماء وردیان آپتامرها و کاربرد آن در طراحی بیوسنسورها  استادیار
دکتر دینا شهرام پور میکروبیولوژی مواد غذایی، بسته بندی مواد غذایی (فیلم ها و پوشش های خوراکی) استاديار

 

اعضای هیاًت علمی بازنشسته:

نام و نام خانوادگی زمینه فعالیت مرتبه علمی
دکتر احمد بالندری  مدیریت ایمنی محصولات غذایی از مزرعه تا مصرف کننده  استادیار

 

کارشناسان گروه:

نام و نام خانوادگی عنوان آزمایشگاه
مهندس فهیمه محمودی کارشناس ارشد کنترل کیفیت مواد غذایی                   

 

آزمایشگاه های گروه: