ورود به بخش استارت آپ ها rocket
خوراکی های غنی شده معجزه نمی کنند

17

دی

خوراکی های غنی شده معجزه نمی کنند

خوراکی های غنی شده معجزه نمی کنند

کارگاه آموزشی «بکارگیری یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فرآورده های غذایی» برگزار می شود

24

آذر

کارگاه آموزشی «بکارگیری یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فرآورده های غذایی» برگزار می شود

کارگاه آموزشی «بکارگیری یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فرآورده های غذایی» برگزار می شود

رونمایی از دستگاه پاستوریزاتور با قابلیت حفظ طعم و بوی مواد غذایی

29

آذر

رونمایی از دستگاه پاستوریزاتور با قابلیت حفظ طعم و بوی مواد غذایی

رونمایی از دستگاه پاستوریزاتور با قابلیت حفظ طعم و بوی مواد غذایی 

نشست خبری رئیس و مدیران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 

21

آذر

نشست خبری رئیس و مدیران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 

نشست خبری رئیس و مدیران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 

بومی سازی چیلر جذب سطحی توسط محققان کشور

20

آذر

بومی سازی چیلر جذب سطحی توسط محققان کشور

بومی سازی چیلر جذب سطحی توسط محققان کشور

طرح های مشترک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با کشورهای خارجی

20

آذر

طرح های مشترک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با کشورهای خارجی

طرح های مشترک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با کشورهای خارجی

طراحی و استقرار پدافند غیر عامل زیستی لازمه تضمین سلامت جامعه است

20

آذر

طراحی و استقرار پدافند غیر عامل زیستی لازمه تضمین سلامت جامعه است

طراحی و استقرار پدافند غیر عامل زیستی لازمه تضمین سلامت جامعه است

کارگاه آموزشی پروبیوتیک

20

آذر

کارگاه آموزشی پروبیوتیک

کارگاه آموزشی پروبیوتیک