ورود به بخش استارت آپ ها rocket
سروش بشروئی شرق

سروش بشروئی شرق

رئیس نظارت و ارزیابی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

s.boshrouei@rifst.ac.ir

تلفن: 35425326-051 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از مباحث ویژه در مدیریت راهبردی است که می‌تواند نقش کلیدی در ارتقاء هوشمندی سیستم، افزایش بهره‌وری و نیل به  اهداف کلان سازمانی ایفا نماید. اتخاذ این رویکرد باعث می‌شود مدیریت ارشد سازمان بتواند بازخوردهای لازم را از اجرای برنامه‌های کلان سازمانی دریافت و با اقدامات به‌‌هنگام عوامل ایجاد تأخیرات احتمالی در اجرای برنامه‌ها را شناسایی نموده و در صورت نیاز تدابیر مقتضی جهت رفع موانع را اتخاذ نماید. از سوی دیگر استفاده از یک نظام ارزیابی عملکرد اثربخش و پویا این امکان را برای مدیران و کارکنان واحدهای مختلف سازمان فراهم می‌سازد که با مقایسه عملکرد خود با اهداف تعیین شده در جهت ارتقاء اثربخشی واحدها گام بردارند. از اینرو می توان گفت استقرار نظام ارزیابی عملکرد یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتقاء عملکرد می باشد و بایستی به آن به عنوان یکی از الزامات برنامه استراتژیک سازمانی نگریسته شود.
در سند راهبردی و برنامه عملیاتی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی که با هدف رسیدن به چشم انداز تعیین شده در افق 1395 تدوین شده برنامه‌ها و اقدامات اجرایی متفاوتی برای معاونت‌ها، مدیریت‌ها و واحدهای سازمانی زیرمجموعه پیش‌بینی شده است. اقدامات اساسی که در دوره 5 ساله اجرای برنامه ها بایستی توسط گروه نظارت و ارزیابی پیگیری شود را می‌توان در 3 سرفصل کلی زیر خلاصه نمود:
•    ارزیابی و نظارت بر روند پیشرفت برنامه‌ها، سنجش مستمر فاصله عملکرد با چشم‌انداز و تحلیل فاصله‌های موجود
•    ارزیابی عملکرد موسسه، معاونت‌ها و واحدهای زیر‌مجموعه و ارائه گزارشات ادواری 
•    ارزیابی عملکرد منابع انسانی موسسه