ورود به بخش استارت آپ ها rocket
اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1398

به اطلاع داوطلبان پذیرش دوره دکتری تخصصی كه براي آنها كارنامه مرحله اول (سنجش علمي) توسط سازمان سنجش آموزش كشور صادر شده است، می رساند در صورت داشتن حد نصابهاي اعلام شده در جدول (1) مي‌توانند از تاريخ 98/03/08 تا 98/03/22  با مراجعه به سايت مؤسسه به نشاني (https://rifst.ac.ir/RegisterStudent) نسبت به ثبت‌نام برای ارزيابي تخصصي ‌اقدام نمايند. بدیهی است داوطلبانی می‌توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کدرشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حدنصاب مندرج در جدول شماره(1) باشد.

شايان ذكر است حدنصاب لازم براي داوطلبان داراي سهميه ايثاگر 70 درصد و براي داوطلبان داراي سهميه رزمندگان و مربيان حائز شرايط 80 درصد حدنصاب اعلام شده براي داوطلبان آزاد (مندرج در جدول شماره 1) خواهد بود.


جدول شماره (1) : کدرشته محلهای مورد پذیرش  و حدنصابهای اعلامی برای ورود به مرحله ارزيابي تخصصي

کد

رشته محل

کد

رشته امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

گرایش

نام گرایش

کد

دوره

نام دوره

ظرفیت

حدنصاب نمره کل

محل تحصيل

4586

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

1

فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

3024

مشهد

4592

2413

علوم و مهندسی صنایع غذایی

2

زیست فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

3024

مشهد

4577

2414

علوم و مهندسی صنایع غذایی

3

شیمی مواد غذایی

1

روزانه

2

2600

مشهد

4572

2415

علوم و مهندسی صنایع غذایی

4

صنایع غذایی

1

روزانه

1+1 *

3024

مشهد


* گرایش صنایع غذایی شامل گروههای نانوفناوری مواد غذایی و ایمنی و کنترل کیفیت موادغذایی میباشد، لذا ظرفیت این گرایش به دو گروه فوق تقسیم و برای هر گروه یک نفر پیش بینی شده است.

توضیح: پذیرفته شدگان در گرایش صنایع غذایی میتوانند در هر دو گروه ذکر شده ثبت نام، طرحواره گروه مربوطه را بارگذاری کرده و مصاحبه شوند.

  •   برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:

   جدول شماره (2) : کدرشته محلهای مورد پذیرش مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و تاریخ‌های مراجعه حائزین شرایط  مرحله ارزيابي تخصصي

   کد

   رشته محل

   کدرشته امتحانی

   نام رشته امتحانی

   کد

   گرایش

   نام گرایش

   کد

   دوره

   نام دوره

   ظرفیت

   *تاریخ مصاحبه

   محل تحصيل

   4586

   2412

   علوم و مهندسی صنایع غذایی

   1

   فناوری مواد غذایی

   1

   روزانه

   2

   27/03/98

   مشهد

   4592

   2413

   علوم و مهندسی صنایع غذایی

   2

   زیست فناوری مواد غذایی

   1

   روزانه

   2

   27/03/98

   مشهد

   4577

   2414

   علوم و مهندسی صنایع غذایی

   3

   شیمی مواد غذایی

   1

   روزانه

   2

   27/03/98

   مشهد

   4572

   2415

   علوم و مهندسی صنایع غذایی

   4

   صنایع غذایی

   1

   روزانه

   1+1

   27/03/98

   مشهد


   * در دو نوبت صبح (ساعت 8 الی 12:30) و بعد از ظهر(ساعت 13:30الی19)

   * اطلاعیه تکمیلی: در خصوص ساعت مصاحبه معرفی شدگان مرحله اول آزمون دکتری 98 متعاقبا از طریق سایت مؤسسه اعلام می گردد.


1-  مدارك مورد نياز: 

    - تكميل فرم شماره 1 (لینک ثبت نام مصاحبه در سایت مؤسسه)

    - تکمیل فرم طرح واره مربوط به هر کد رشته محل بر اساس موضوعات (لیست موضوعات)

    - اصل شناسنامه و كارت ملي و تصويري از تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملی

    - مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید (ویژه آقایان)

    - حداقل دوتوصیه نامه از سوی اساتید (ترجیحا ًراهنما و مشاور)مبنی برصلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل دردوره دكتری

    - تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398

    - اصل و کپی مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و ريز نمرات هر دو مقطع

 

تبصره 1- آن‌دسته از داوطلبان كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند. 

 

تبصره 2- آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 98/06/31 در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل خواهند شد، مي بايست اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل (فرم پیوست در دفترچه سازمان سنجش)، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ 98/11/30 را همراه داشته و ارائه نمايند. 

 

مستندات و پرینت ازفرم شماره 1، طرح واره و تمامي مدارك آپلود شده 

بارگذاری فيش بانكي بصورت پایا یا ساتنا، از طریق اینترنت بانک یا حضور در شعبات بانک به مبلغ700،000 ریال بابت ورودی مصاحبه و به ازای هر کد رشته جهت مصاحبه مبلغ 200،000 ریال 

شماره حساب: 9829-301-540-102-400 

شناسه واریز: 202-0000-0000-0000-3557-6011-0254-324 

شبا: IR41-0100-0040-0102-5403-0198-29 

به حساب جاری درآمد‌های اختصاصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی*توجه: مبلغ مذكور غیرقابل استرداد است.

اصل و کپی حكم كارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

3-شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان:

 احراز تمامي شرايط اعلامي در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1398

 

4-شرايط اختصاصي مؤسسه:

آزمون مرحله دوم دکتری (آزمون تخصصی) تنها به صورت مصاحبه برگزار شده و آزمون کتبی اجرا نخواهد شد.

 

5-محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی: 

مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

6-نحوه درخواست پذیرش ازمؤسسه: 

تکمیل و ارسال فرم مخصوص داوطلب و آپلود مدارک مورد نیاز مطابق فرم از طریق سایت مؤسسه به نشاني (https://rifst.ac.ir/RegisterStudent) در زمان‌های اعلام شده

 

 
تذكر مهم: كليه داوطلباني كه مرحله بررسي سوابق علمي و ارزيابي تخصصي را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته‌شدگان مؤسسه قرار گيرند، توجه داشته باشند كه پذيرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود. كليه داوطلباني كه مرحله بررسي سوابق علمي و ارزيابي تخصصي را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته‌شدگان مؤسسه قرار گيرند، توجه داشته باشند كه پذيرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.