ورود به بخش استارت آپ ها rocket

بازگشت به ابلاغ بخشنامه 20 بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه کاستن از آسیب های ناشی از تعطیلی اموزش حضوری در دانشگاهها به علت شیوع بیماری کرونا دستور العمل زیر جهت ادامه فعالیت های اموزشی در نیمسال جاری در موسسه  در نظر گرفته شده است .
1-     آغاز شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 از ابتدای اردیبهشت ماه 99 می باشد. 
2-    همه دانشجویان برای حضور در محیط دانشگاه ملزم به دریافت گواهی سلامت از مراکز بهداشتی هستند.
3-    دانشجویانی که برای پیشبرد و انجام رساله خود نیاز به حضور و فعالیت در آزمایشگاه ها و کارگاه دارند می توانند با رعایت ضوابط بهداشتی و تا حد امکان به صورت تک نفره از فضای آزمایشگاه یا کارگاه استفاده کنند. در صورت لزوم ساعت کاری آزمایشگاه و کارگاه بین دانشجویان توزیع و برنامه حضور آنها در روزها و زمان های مختلف تنظیم می شود.
4-    قبل و بعد از حضور هر دانشجو در آزمایشگاها قسمت های مورداستفاده و تجهیزات و وسایل ضد عفونی شود
5-    به منظور ارایه سرفصل ها برگزاری همه جلسات دروس نظری به صورت فشرده در 16 جلسه و به صورت غیرحضوری با هماهنگی مدیر گروه و استاد درس مربوطه برگزار می شود؛ در صورت ضرورت، تدام برگزاری کلاس ها تا پایان تیر ماه هم مجاز است .
6-    در صورت تقاضا، دانشجو مجازبه حذف ترم (بهغیر از رساله) میباشد و نیمسال حذف شده جزو سنوات دانشجو محسوب نمی شود.
7-    موارد فوق الذکر ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی 98- 99 می باشد و تسری آن به نیمسال های بعدی مطلقا مجاز نیست
8-    دانشجویان بیرونی،فرصت مطالعاتی و همکاران طرح با رعایت الزامات مذکور در بند 2 تا 4 فعالیت های ازمایشگاهی را میتوانند انجام دهند .
9-    حضور دانشجویان بومی در زمان اعلام شده الزامی است و برای دانشجویان غیر بومی در صورت گشایش خوابگاه ها و سالن غذا خوری اطلاع رسانی خواهد شد. 
 

تگ ها: