ورود به بخش استارت آپ ها rocket

با هدف تقاضا محور کردن پروژه‌های تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا و تخصیص عادلانه اعتبارات پژوهشی برای این منظور، آیین نامه اجرایی ستاپ در اسفند ماه 98، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.
ستاپ در حقیقت نوعی صندوق تخصصی برای پشتیبانی از پایان نامه‌ها و رساله‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌باشد که طی آن اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز انجام پژوهش‌ها از طریق رفع نیازهای جامعه و صنعت توسط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تأمین می‌گردد.
اجرای این آیین نامه موجب هدایت پذیرش دانشجو به سمت رشته‌های مورد نیاز جامعه و به تبع آن ارتقای سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان در دستگاه‌های متقاضی انجام پروژه می‌گردد. ستاپ یک سازو کار اجرایی است که همه شاخه‌های تخصصی فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی، علوم پایه و علوم انسانی و هنر را در برمی‌گیرد. طرح‌های مورد حمایت ستاپ باید یک تقاضای مشخص را پاسخ دهند و یا در پی پاسخگویی به یک چالش فناورانه و ملی باشند.
فرایند اعطای اعتبار پژوهشی شامل اعلام پژوهش‌های مورد نیاز دستگاه‌ها و صنعت به ستاپ و قرار دادن پیشنهادهای تأیید شده در سامانه ساتع www.sate.atf.gov.ir می‌باشد که پس از اطلاع رسانی و دریافت پیشنهادها، متقاضیان تأیید شده باید ظرف مدت مشخصی دانشجوی همکار را معرفی و مراحل قانونی را طی کنند. متقاضیان اجرای پروژه باید عضو گروه هسته یا آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی باشند.
اعتبار پژوهشی پیش بینی شده در آیین نامه ستاپ برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر 300 میلیون ریال و برای دانشجویان دکتراحداکثر یک میلیارد ریال می‌باشد که 60 درصد آن در اختیار دانشجو و باقیمانده در اختیار دانشگاه یا مرکز پژوهشی قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است پروژه‌های پسا دکترا نیز می‌توانند تا سقف پانصد میلیون ریال از اعتبارات ستاپ بهره‌مند شوند.

دانلود آیین نامه