ورود به بخش استارت آپ ها rocket

با هدف تقاضا محور کردن پروژه‌های تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا و تخصیص عادلانه اعتبارات پژوهشی برای این منظور، آیین نامه اجرایی ستاپ در اسفند ماه 98، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.
ستاپ در حقیقت نوعی صندوق تخصصی برای پشتیبانی از پایان نامه‌ها و رساله‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌باشد که طی آن اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز انجام پژوهش‌ها از طریق رفع نیازهای جامعه و صنعت توسط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تأمین می‌گردد.
اجرای این آیین نامه موجب هدایت پذیرش دانشجو به سمت رشته‌های مورد نیاز جامعه و به تبع آن ارتقای سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان در دستگاه‌های متقاضی انجام پروژه می‌گردد. ستاپ یک سازو کار اجرایی است که همه شاخه‌های تخصصی فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی، علوم پایه و علوم انسانی و هنر را در برمی‌گیرد. طرح‌های مورد حمایت ستاپ باید یک تقاضای مشخص را پاسخ دهند و یا در پی پاسخگویی به یک چالش فناورانه و ملی باشند.
فرایند اعطای اعتبار پژوهشی شامل اعلام پژوهش‌های مورد نیاز دستگاه‌ها و صنعت به ستاپ و قرار دادن پیشنهادهای تأیید شده در سامانه ساتع www.sate.atf.gov.ir می‌باشد که پس از اطلاع رسانی و دریافت پیشنهادها، متقاضیان تأیید شده باید ظرف مدت مشخصی دانشجوی همکار را معرفی و مراحل قانونی را طی کنند. متقاضیان اجرای پروژه باید عضو گروه هسته یا آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی باشند.
اعتبار پژوهشی پیش بینی شده در آیین نامه ستاپ برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر 300 میلیون ریال و برای دانشجویان دکتراحداکثر یک میلیارد ریال می‌باشد که 60 درصد آن در اختیار دانشجو و باقیمانده در اختیار دانشگاه یا مرکز پژوهشی قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است پروژه‌های پسا دکترا نیز می‌توانند تا سقف پانصد میلیون ریال از اعتبارات ستاپ بهره‌مند شوند.

دانلود آیین نامه


 

تگ ها: