ورود به بخش استارت آپ ها rocket

به اطلاع معرفی شدگان دوره دکتری تخصصی که در سامانه ثبت نام این موسسه جهت مصاحبه دکتری آزمون نیمه متمرکز دکتری 1401 ثبت نام کرده اند میرساند؛ روز دوشنبه مورخ 06/04/1401 راس ساعت 8 صبح به آدرس: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد – قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مراجعه نمایند  

مدارك مورد نياز: 
       -  تكميل و پرینت فرم شماره 1 
       -  تکمیل و پرینت فرم طرح واره مربوط به هر کد رشته محل (عناوین طرحواره)
       -  اصل و کپی از کلیه صفحات شناسنامه و كارت ملي 
       -  اصل و کپی مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید. (ویژه آقایان) 
       -   دوتوصیه نامه از سوی اساتید (ترجیحا ًراهنما و مشاور) مبنی برصلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل دردوره دكتری
       -  پرینت کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1401
       -   اصل و کپی مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و ريز نمرات هر دو مقطع

        تبصره 1- آن‌دسته از داوطلبان كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل و کپی مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل و کپی مدرك كارداني را نيز همراه داشته باشند 
       تبصره 2- آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 31/6/1401 در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل خواهند شد، مي بايست اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه محل  تحصيل (فرم پیوست در دفترچه سازمان سنجش)، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده شده خود را همراه داشته باشند.

       -  فیش یا پرینت پرداخت مبلغ 2000000 ریال برای یک رشته‌گرایش و ( 500000 ریال برای هر رشته‌گرایش اضافه) که قابل واریز از طریق درگاه اینترنتی مشخص شده در سایت میباشد.

♦♦ توجه: مبلغ مذكور غیرقابل استرداد است.
       -   پرینت حكم كارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
       -  پرینت کلیه مستندات از فرم شماره 1، از جمله مقالات گواهی ها . مدرک زبان . ثبت اختراع و کتابها...... و تمامي مدارك آپلود شده روز مصاحبه الزامی است.

اصل و کپی از قسمت خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد .

3تذكر مهم: كليه داوطلباني كه مرحله بررسي سوابق علمي و ارزيابي تخصصي را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته‌شدگان مؤسسه قرار گيرند، توجه داشته باشند كه پذيرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.

تگ ها: