ورود به بخش استارت آپ ها rocket

به اطلاع می رساند مهلت استفاده از اعتبار طرح های تخفیف فعال در پاییز 1401 ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تا پایان اسفند1401تمدید شد.
بر این اساس طرح های مذکور به صورت «اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی-پاییز و زمستان 1401» و «اعتبار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پاییز و زمستان 1401» با پایان مهلت استفاده تا 29 اسفند 1401 فعال خواهند بود. بدیهی است اعتبار جدیدی تحت عنوان گرنت زمستانه فعال نخواهد شد.

تگ ها: