ورود به بخش استارت آپ ها rocket

 

1. موضوع رساله های تحصیلی دانشجویان از محل طرحهای تحقیقاتی و نیاز محور (طرح پشتیبان رساله) است.

2. امکان همکاری دانشجویان پذیرفته در دکتری موسسه در طرح های مشارکت دار صنعتی و پژوهش محور و نیز دریافت حق الزحمه پژوهشی برای دانشجویان وجود دارد.

3. پذیرفته شدگان در صورتی که بتوانند جذب حمایت صنعت را داشته باشد، مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

4. دانشـجویان مـی تواننـد مطـابق قـوانین اداره بورس دانشجویان از فرصـت تحقیقاتی داخل و خارج از كشور استفاده نمایند.

5. پذیرفته شدگان همانند سایر دانشجویان كشور می­توانند ازمزایای صندوق رفاه دانشـجویان مطـابق آیـین نامـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـتفاده نماینـد. 

6. تعداد واحدآموزشی 3 تا 8 واحد و در راستای رساله دکتری می­باشد.

7. این موسسه دارای آزمایشگاه­های تخصصی و پیشرفته در حوزه صنایع غذایی می­باشد.

8. برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی رایگان برای دانشجویان موسسه با گواهی معتبر مورد قبول سازمان اداره استاندارد

 

شرایط خوابگاه

1. بر اساس تفاهم نامه موسسه با دانشگاه فردوسی، به دانشجویان غیربومی در سنوات مجاز خوابگاه خودگران تعلق می­گیرد.

2. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می­باشد اما به خوابگاه متاهلی دانشگاه فردوسی معرفی می شوند و در صورت وجود ظرفیت خالی خوابگاه تعلق می­گیرد.

 

شرایط اختصاصی دانشگاه برای داوطلبان برتر

* فارغ التحصیلان همه دانشگاه­ها با رتبه­های کمتر از 20 سهمیه آزاد در گرایش­های مختلف علوم و صنایع غذایی در صورت قبولی در مصاحبه آزمون دکتری موسسه از تخفیف 100 درصدی امکانات رفاهی (شهریه خوابگاه و تغذیه) برخوردار خواهند بود.

 

تگ ها: