ورود به بخش استارت آپ ها rocket

 

رديفنام پژوهشكدهنام رشتهگرايشعنوان طرح پژوهشي جهت ارائه طرح‌واره
1 فناوری های پیشرفته مواد غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی صنایع غذایی درون پوشانی و رسانش هدفمند ترکیبات زیست فعال
2 فناوری های پیشرفته مواد غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی صنایع غذایی بسته بندی هوشمند محصولات غذایی با بهره گیری از نانو تکنولوژی
3 فناوری های پیشرفته مواد غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی کاربرد زیست فناوری در تولید غذاهای فراسودمند
4 فناوری های پیشرفته مواد غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی کاربرد روش های زیست فناوری در افزایش زمان ماندگاری و کاهش سطح آلاینده ها
5 فناوری های پیشرفته مواد غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی کاربرد روش های بیولوژیکی در ایجاد ارزش افزوده در ضایعات محصولات کشاورزی
6 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی شیمی مواد غذایی افزودنی های غذایی و غذا- داروها (استخراج- نگهداری- رسانش)
7 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی شیمی مواد غذایی بسته بندی هوشمند و زیست تخریب پذیر
8 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی فراوری مواد غذایی افزایش راندمان تولید محصولات لبنی با استفاده از هیدروکلوئید ها و سایر ترکیبات طبیعی 
9 علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی فراوری مواد غذایی استفاده از فناوری های نوین در استخراج ترکیبات غذایی از منابع گیاهی
10 علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی و فراوری مواد غذایی رتبه بندی کیفیت محصولات غذایی با استفاده از حسگرهای بویایی، چشایی و روش های نوین ارزیابی حسی
11 علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی و فراوری مواد غذایی طراحی ماشین آلات مواد غذایینقش فناوری های نوین در بهبود خواص رئولوژیکی، ریز ساختارها و ویژگی های حسی محصولات غذایی نیمه جامد 
12 علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی کاربرد فناوری فشار بالا(HPP) در اصلاح ساختار بیوپلیمرها( با تاکید بر بهبود کف کنندگی/ ژل دهندگی
13 علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی علوم صنایع غذایی (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی استفاده از انرژی خورشیدی و کنترل فرایندهای انتقال جرم و حرارت در فراوری مواد غذایی

اطلاعیه:

•گرو ه آموزش و تحصیلات تکمیلی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، موضوعات پژوهشی تقاضا محور برای پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور ورودی 98- 97 را اعلام کرد.

ضروری است طرح‌واره بر اساس عناوین طرح‌های پژوهشی عنوان شده هر کد رشته محل در غالب word بارگذاری شده تکمیل گردد. ( زمان بارگزاری متعاقبا اعلام می گردد.)

 

خواهشمند است طرح واره را با فونت B-nazanin سایز 12 با فاصله بین خطوط0/1و حداکثر در چهار صفحه تکمیل نمایید.

                                                                                                                                            موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

 

تگ ها: