ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. پیش رویداد نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی برگزار شد
  2. پیش رویداد نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی برگزار شد
  3. پیش رویداد نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی برگزار شد
  4. پیش رویداد نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی برگزار شد
  5. پیش رویداد نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی برگزار شد
  6. پیش رویداد نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی برگزار شد
  7. پیش رویداد نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی برگزار شد

پیش رویداد (سرنخ) نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی به میزبانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و مرکز شتاب دهنده شزان در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، نوآوردگاه رویدادی است که حلقه ارتباطی بین تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و صاحبان ایده می باشد و فرصتی برای به چالش کشیدن ایده های نو و راه اندازی کسب و کارهای جدید از آنها به شمار می رود.

این گزارش می افزاید پیش رویداد (سرنخ) این نوآوردگاه با رویکرد بیان مشکلات صنعت غذا در زمینه مکمل های غذایی و گیاهی و ارائه راهکارهای نوین برای حل آنها از طریق تشکیل گروه های کاری برگزار شد.

شایان ذکر است رویداد اصلی این نوآوردگاه با شکل گیری گروه های جدید حول محور ایده های نو برای حل مشکلات صنعت غذا در زمینه مکمل ها و گیاهان دارویی در آینده برگزار خواهد شد که مبانی کارآفرینی و استارتاپی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود تا با حمایت صنعتگران و سرمایه گذاران به ایجاد کسب و کارهای جدید در این زمینه منتج شود.

 

تگ ها: