ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  2. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  3. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  4. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  5. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  6. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  7. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  8. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد
  9. مراسم گرامیداشت روز کارمند برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز کارمند با حضور رئیس، معاونین و پرسنل ستادی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر غدیر رجب زاده» رئیس این مؤسسه در این مراسم بیان کرد: پیشرفت و اعتلای مجموعه مدیون زحمات مدیران پیشین و پرسنل فعلی است.

وی ادامه داد:عملکرد قابل قبول موسسه در مقایسه با سایر مراکز مشابه در وزارت علوم باعث تغییر دیدگاه های مدیران و تصمیم گیران این وزارتخانه شده که این باعث افتخار مجموعه است.

وی در ادامه تاکید کرد: وظایف و رسالت های مؤسسه باید با رویکرد تاثیرگذاری در شرایط اقتصادی فعلی انجام شود تا موقعیت موسسه بیش از پیش تثبیت شود.

رجب زاده گفت: بودجه سالانه نهادهای مختلف دولتی بر اساس عملکرد آنها تأمین اعتبار خواهد شد که خوشبختانه مؤسسه در این زمینه از عملکرد قابل قبولی برخوردار است.

تگ ها: