ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی را برگزار می‌کند

این جشنواره با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری نوآوری در توسعه پایدار، زمینه‌های علمی موردپذیرش با نگاه به فناوری‌های نوین و با زمینه‌های علمی، زیست فن‌آوری، امنیت غذایی، بحران آب و کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، هوا و فضا، مواد، متالوژی نانو فناوری، عمران، معماری و شهرسازی، فناوری‌های شیمیایی، هوش محاسباتی و فناوری کوانتوم، مکانیک، برق و کامپیوتر، طرح موفق در تولید ملی برگزار می‌گردد.

متقاضیان متولد 67/01/01 به بعد می‌توانند تا پایان روز 1402/05/31 در این جشنواره شرکت نمایند.

ضمناً پوستر و آدرس سایت جشنواره http://khwarizmi.ir/young/ به جهت دریافت اطلاعات بیشتر در دسترس علاقه‌مندان قرار داده‌شده است.

تگ ها: