ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
  2. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
  3. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
  4. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
  5. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
  6. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
  7. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
  8. بازدید ریاست موسسه از روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار

دکتر سید محمد علی رضوی به همراه مسئول روابط عمومی موسسه در آستانه روز خبرنگار از روزنامه خراسان بازدید کردند و روز خبرنگار را به مدیر مسئول، سردبیران، خبرنگاران و عکاسان این رسانه تبریک گفتند.

دکتر رضوی ضمن بازدید از بخش های مختلف فنی و بخش چاپ روزنامه، در تحریریه روزنامه حضور یافت و این روز را به خبرنگاران تبریک گفت.
دیدار با رضا خوراکیان مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری خراسان و مدیر مسئول روزنامه خراسان، سردبیران و عوامل اجرایی موسسه فرهنگی خراسان از دیگر بخش های این بازدید بود.

روزنامه خراسان قدیمی‌ترین روزنامهٔ محلی در حال انتشارایران است و همچنین این موسسه دارای هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، گاهنامه و ویژه نامه های موضوعی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی، دفتر پژوهش، مرکز آموزش تخصصی رسانه، انتشارات، توزیع و اشتراک، بانک آرشیو الکترونیک بوده و نیز رسانه الکترونیک (اپلیکیشن) آخرین خبر به عنوان یکی از پربازدیدکننده ترین اپلیکشن های فارسی و شهر چاپ مجهز و پیشرفته از دیگر محصولات و تجهیزات آن است.

تگ ها: