ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  2. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  3. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  4. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  5. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  6. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  7. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  8. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است
  9. دکتر رازینی: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مسائل مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها و پیگیری و حل آن‌ها در وزارتخانه است

دکتر روح‌الله رازینی در جلسه استماع گزارش ارزیابی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: هدف اصلی سفر کیفیت شنیدن مشکلات مؤسسات و دانشگاه‌ها است که ما قصد داریم این دغدغه همکاران را به‌صورت خاص در وزارت علوم  پیگیری و حل‌وفصل نماییم.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در بخش دیگری از اهداف این سفر گفت: همیشه یک دغدغه جدی وجود دارد که مؤسسات پژوهشی مشغول به چه فعالیت و کاری بوده و چه ارزش‌افزوده‌ای را برای کشور ایجاد می‌کنند؟ ما در اینجا برای اینکه بتوانیم به این دست از سؤالات پاسخ جدی بدهیم باید بتوانیم کارآمدی مؤسسات را به رخ بکشیم و یکی از مؤسساتی که به‌خوبی این کارآمدی را نشان داده است و به حل مسئله کمک کرده است مجموعه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی است.

دکتر رازینی ادامه داد: در حوزه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت نیازمند مشارکت مراکزی همچون شما هستیم تا ثبت اطلاعات سریع‌تر انجام‌شده که پس‌ازآن بتوانیم سطح‌بندی و رتبه‌بندی مؤسسات را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهیم.

دکتر روح‌الله رازینی در بخشی دیگر گذری به گزارش دکتر رضوی در خصوص برند طیب زد و گفت: برند طیب ظرفیت بالاتری نسبت به برند حلال داشته چراکه یک مفهوم فازی است و طیف وسیعی را می‌توان دربرند طیب جا داد.

وی افزود:غذای طیب و حلال می‌تواند بر روی توفیقات رشدی انسان تأثیرگذار بوده و  برند طیب و این موسسه می‌تواند این نقش را به‌خوبی ایفا کند.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در پایان از مدیران موسسه درخواست کرد تا کار بر روی برند طیب را تا حصول نتیجه به دلیل اتصال موسسه در حوزه صنایع غذایی به مردم و جامعه را پیگیری نمایند.

تگ ها: