ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دکتر رضوی: بر لزوم استفاده از تجربیات پژوهشگران پیشکسوت در فعالیت‌های موسسه تأکید کرد.
  2. دکتر رضوی: بر لزوم استفاده از تجربیات پژوهشگران پیشکسوت در فعالیت‌های موسسه تأکید کرد.
  3. دکتر رضوی: بر لزوم استفاده از تجربیات پژوهشگران پیشکسوت در فعالیت‌های موسسه تأکید کرد.
  4. دکتر رضوی: بر لزوم استفاده از تجربیات پژوهشگران پیشکسوت در فعالیت‌های موسسه تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی عصر روز چهارشنبه (هشتم شهریور ماه ) مصادف با آخرین روز از هفته دولت با حضور بازنشستگان و پیشکسوتان حوزه پژوهش از اتاق پژوهشگران پیشکسوت رونمایی شد. دکتر رضوی در آیین این رونمایی گفت: هر جامعه و سازمانی که بتواند از تجربه و تخصص نیروهای در اصطلاح بازنشسته خود استفاده کند آن جامعه در قیاس با دیگر جوامع موفق‌تر است. وی افزود:نقش مشورتی پژوهشگران پیشکسوت برای شناسایی مشکلات موسسه و ارائه راه‌حل از طرف آن‌ها می‌تواند برای ما راهگشا باشد. رئیس موسسه در ادامه گفت: تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های فکری و اجرائی همکاران قدیمی موسسه برای خدمت بیشتر به کشور ایران کاری تشریفاتی نیست بلکه ریشه‌ای قوی دارد.

در این جلسه ضمن قدردانی از همکاران پیشکسوت، درخواست گردید تا برای برگزاری جلسات مشترکی با همکاران موسسه جهت انتقال تجربیات و دیدگاه‌ها برنامه‌ریزی شود.

تگ ها: