ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. در بازدیدی انجام شد؛ هم‌افزایی شورای سیاست‌گذاری رویداد سبد غذایی مطلوب در اقتصاد خانواده با موسسه
  2. در بازدیدی انجام شد؛ هم‌افزایی شورای سیاست‌گذاری رویداد سبد غذایی مطلوب در اقتصاد خانواده با موسسه
  3. در بازدیدی انجام شد؛ هم‌افزایی شورای سیاست‌گذاری رویداد سبد غذایی مطلوب در اقتصاد خانواده با موسسه

در بازدیدی توسط  داوود احمدی رئیس کمیسیون کشاورزي و هوشمند سازي و علیرضا امید فر رئیس کمیسیون ارتباطات و بین‌الملل رویداد سبد غذایی مطلوب در خانواده نسبت به هم‌افزایی بیشتر شتاب‌دهنده‌های استان با موسسه تأکید شد.

در این بازدید که به جهت آشنایی بیشتر اعضای انجمن  شتاب‌دهنده‌های استان برگزارشده بود مقرر گردید تا برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، سخت‌افزاری و خدمات آزمایشگاهی تورهای بازدیدی برای صاحبان ایده، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت اپ ها برگزار گردد.

 

تگ ها: