ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1

پژوهشگر برتر موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در سال 96، معرفی و تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر سمیرا یگانه زاد» عضو هیأت علمی گروه فرآوری مواد غذایی  این موسسه با انتشار 15 مقاله علمی و انجام  2 طرح پژوهشی با اعتبارات بیرونی صنایع و 6 رساله منتج به فناوری در بازه زمانی مهر ماه 96 تا شهریور 97 به عنوان پژوهشگر برتر این موسسه معرفی و طی مراسمی از ایشان تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است:  تعداد 10 مقاله از 15 مقاله منتشر شده توسط این پژوهشگر در مجلات معتبر داخلی و بین المللی  به چاپ رسیده و 5 مقاله نیز در کنفرانس های معتبر ارائه شده است.

همچنین این عضو هیأت علمی موسسه در مدت زمان ذکر شده با ثبت یک اختراع در کشور، فعالیت های علمی متعددی در سایر زمینه ها از جمله داوری مقالات  علمی و عضویت در تحریریه نشریات معتبر علمی داخلی داشته اند.


تگ ها: