ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1
  2. 3
  3. 4

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، اولین دوره آموزشی «آشنایی با روش های دستگاهی آنالیز موادغذایی» با همکاری اداره کل استاندارد خراسان رضوی ویژه کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه و نیز مدیران کنترل کیفی آزمایشگاه های صنایع غذایی در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار گردید.


تگ ها: