ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دکتررجب زاده2
  2. 3

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

آزمایشگاه ها زیربنای توسعه کشورند

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نشست مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی که به میزبانی این موسسه در مشهد برگزار می شود، آزمایشگاه ها و فعالیت های آزمایشگاهی را زیربنای توسعه کشور دانست.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر قدیر رجب زاده ضمن خوشامد گویی به شرکت کنندگان در این نشست گفت: این موسسه یک مرکز ملی و مستقل وابسته به وزارت علوم است که با سیاست گسترش فعالیت های تخصصی در عرصه ملی و بین المللی در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد درامدهای آن از طریق ارائه خدمات فنی و تخصصی به بخش خصوصی جذب می شود.

وی با بیان اینکه برخی از خدمات آزمایشگاهی در این موسسه از طریق ارتباط با شرکت های اروپایی ارائه می شود ادامه داد:در حال حاضر بیش از ۸۲ واحد صنعتی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی با این موسسه قرارداد همکاری امضا نموده اند.

رجب زاده با تاکید بر اینه از سوی وزارت علوم دبیری شبکه ملی پژوهش و فناوری به موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی واگذار شده تاکید کرد: در کلیه فعالیت های این موسسه سعی شده نقش و وظیفه ملی در صنعت غذا کشور مورد توجه قرار گیرد.