ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دفاع از رساله دو دانشجوی دکتری پژوهش محور صنایع غذایی برگزار شد
  2. دفاع از رساله دو دانشجوی دکتری پژوهش محور صنایع غذایی برگزار شد
  3. دفاع از رساله دو دانشجوی دکتری پژوهش محور صنایع غذایی برگزار شد

دو تن از دانشجویان دکتری پژوهش محور پژوهشکده علوم و صنایع  غذایی از رساله شان با موفقیت دفاع کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، دو تن ازدانشجویان این پژوهشکده از رساله های دکترای خود با عناوین «تولید محصول نوین از امولسیونژل پایدار شده با صمغ فارسی و کاربرد آن به عنوان جایگزین چربی در دسر لبنی» و «ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاریبلند مدت» با موفقیت دفاع کردند.

بنابراین گزارش دو طرح ذکر شده با مشارکت دفتر مرکز مطالعاتو  همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به عنوان بخشی از پروژه بین المللی تعریف شده با مرکز تحقیقات هیدروکلوئید فیلیپس و مرکزتحقیقات گیاهی و غذایی نیوزلند اجرا شده است.

شایان ذکر است پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با هدف هدایت رساله دانشجویان دکتری به سوی پروژه های کاربردی در صنعت از سال 1390 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پژوهش محور نمود که هم اکنون 40 دانشجو در این مقطع به تحصیل در این پژوهشکده می پردازند.

تگ ها: