ورود به بخش استارت آپ ها rocket

رديف

نام پژوهشكده

نام رشته

گرايش

موضوع طرح پژوهشي جهت ارائه طرح‌واره

1

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

کاربرد زیست فناوری در تولید غذاهای فراسودمند

2

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

کاربرد روش های زیست فناوری در افزایش زمان ماندگاری و کاهش سطح آلاینده ها

3

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

کاربرد روش های بیولوژیکی در ایجاد ارزش افزوده در ضایعات محصولات کشاورزی

4

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

کنترل­های بیولوژیک فساد مواد غذایی تازه و فرآوری شده

5

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

فراوری مواد غذایی

افزایش راندمان تولید محصولات لبنی با استفاده از هیدروکلوئید ها و سایر ترکیبات طبیعی

6

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

فراوری مواد غذایی

استفاده از فناوری های نوین در استخراج ترکیبات غذایی از منابع گیاهی

7

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

صنایع غذایی(گروه نانو فناوری مواد غذایی)

رتبه بندی کیفیت محصولات غذایی با استفاده از حسگرهای بویایی، چشایی و روش های نوین ارزیابی حسی

8

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

صنایع غذایی(گروه نانوفناوری مواد غذایی)

نقش فناوری های نوین در بهبود خواص رئولوژیکی، ریز ساختارها و ویژگی های حسی محصولات غذایی نیمه جامد

9

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

صنایع غذایی(گروه نانو فناوری مواد غذایی)

کاربرد فناوری فشار بالا(HPP) در اصلاح ساختار بیوپلیمرها( با تاکید بر بهبود کف کنندگی/ ژل دهندگی

10

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

صنایع غذایی(گروه نانو فناوری مواد غذایی)

استفاده از انرژی خورشیدی و کنترل فرایندهای انتقال جرم و حرارت در فراوری مواد غذایی

11

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

صنایع غذایی(گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی)

پایش آلاینده ها در موادغذایی

12

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

افزودنی های غذایی و غذا- داروها (استخراج- نگهداری- رسانش)

13

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

بسته بندی هوشمند و زیست تخریب پذیر

تگ ها: