ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. امضای قرارداد اجرای طرح های پژوهشی با انجمن همگن تولیدکنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انجمن همگن تولیدکنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی به منظور ارتقای صنعت نبات کشور اقدام به عقد قرارداد اجرای طرح پژوهشی کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، نبات یکی از مهمترین سوغات مشهد به شمار می رود که با توجه به افزایش روز افزون تولید و مصرف این محصول در ایران و برخی کشورهای همسایه می بایست برای مکانیزاسیون و نوآوری در تولید این محصول با هدف صادرات، برنامه ریزی و حمایت بیشتری از سوی نهادهای مرتبط صورت گیرد.

با فعالیت واحدهای متعدد صنعتی تولید نبات در خراسان رضوی، مشهد به عنوان قطب تولید صنعتی و صادراتی این محصول در کشور مطرح می باشد.

بنابر این گزارش انجمن همگن تولیدکنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی با هدف توسعه و ارتقای بهره وری این صنعت اقدام به اجرای طرح های پژوهشی برای افزایش زمان ماندگاری، نوآوری در بسته بندی و تثبیت رنگ زعفران در نبات  نموده است.