ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد
  2. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد
  3. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد
  4. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد
  5. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد
  6. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد
  7. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد
  8. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی رویداد جیره های غذایی در شرایط اضطرار و بحران برگزار شد

نشست بررسی تهیه جیره های شرایط بحران با حضور اعضای هیأت علمی و نمایندگان دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی و رئیس اداره لجستیک هلال احمر خراسان رضوی در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این نشست مطالعات و پژوهش های انجام شده در مؤسسه معرفی گردید و در ادامه در زمینه اولویت های غذایی برای شرایط بحرانی مختلف بحث و تبادل نظر شد. سلامت و تأمین انرژی مورد نیاز، حجم مناسب، قابلیت انبارداری و ماندگاری بالا، سهولت دسترسی و قابلیت حمل و نقل و توزیع آسان از مهمترین اولویت ها در طراحی بسته های 24 و 72 ساعته برای شرایط بحرانی به شمار می روند که مقرر شد در جلسات آینده مشخصه های لازم به این منظور از سوی نهادهای اجرایی به مؤسسه اعلام شوند.

تگ ها: