ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو
  2. حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو
  3. حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو
  4. حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو
  5. حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو
  6. حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو تهران شرکت نمود.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این نمایشگاه این مؤسسه پژوهشی ضمن ارائه تحقیقات و دستاوردهای انجام شده در زمینه نانوفناوری در صنعت غذا به معرفی خدمات قابل ارائه به صنایع غذایی پرداخت.
علاقه مندان به بازدید از غرفه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی می توانند به سالن ۱+ پاویون شبکه فناوری های راهبردی مراجعه فرمایند