ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  2. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  3. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  4. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  5. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  6. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  7. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  8. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
  9. انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران

توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛
انعقاد 4 تفاهم نامه همکاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران
با حضور معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دوازدهمین نمایشگاه نانو تهران، 4 تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، بر اساس تفاهم نامه های همکاری منعقد شده، همکاری این مؤسسه با آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، موسسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، آزمایشگاه نمونه آزمای ماد و آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن ایجاد هم افزایی به گسترش خدمات قابل ارائه منتج خواهد شد.
برگزاری جلسات هم اندیشی با رییس شبکه آزمایشگاه فناوری های راهبردی و صنعتگران حوزه صنعت غذا از دیگر فعالیت های انجام شده در زمان برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود
 

تگ ها: