ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

نشست هیأت مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند شمال شرق کشور با حضور رئیس انجمن پروبیوتیک ایران، در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، اعضای انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند شاخه شمال شرق کشور در این نشست بر لزوم هم افزایی و مشارکت شعبه مرکزی با شعبه شمال شرق کشور و همچنین بر لزوم رویکرد انجمن به سمت پژوهش ها و فعالیت های علمی-کاربردی و گسترش ارتباط با صنعت تاکید کردند. 
«دکتر فخری شهیدی»،رئیس هیأت مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند شمال شرق کشور نیز با اشاره به وضعیت فعلی محصولات پروبیوتیک در کشور به اهمیت اعتماد سازی در مصرف کنندگان از طریق ارائه تاییدیه علمی از سوی انجمن پروبیوتیک و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در زمینه فواید و اثرات سلامتی بخش این محصولات تاکید کرد.
«دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی»، رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران نیز گفت: به منظور شناخت نیازهای بازار و مصرف کنندگان، کمیته صنعت در انجمن های علمی وابسته به وزارت علوم شکل خواهد گرفت.
وی در خصوص سیاست های اجرایی انجمن پروبیوتیک ایران برای توسعه مصرف پروبیوتیک ها در کشور گفت: ارائه آموزش های تخصصی از طریق برگزاری همایش ها، اطلاع رسانی عمومی، طراحی زنجیره تولید محصولات پروبیوتیک به منظور کاهش وابستگی به واردات و فرآوری محصولات پروبیوتیک جدید با رویکرد توسعه صادارات از جمله اقدامات اجرایی انجمن برای رشد و توسعه این شاخه تخصصی به صنعت غذای کشور است.
پیشنهاد برگزاری کنفرانس دوسالانه پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در مشهد و همچنین دعوت از واحدهای تحقیق و توسعه صنایع مرتبط استان به منظور تبین برنامه های انجمن پروبیوتیک از دیگر مصوبات این نشست به شمار می روند.
 

تگ ها: