ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  2. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  3. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  4. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  5. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  6. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  7. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  8. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  9. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند
  10. کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تقدیر شدند

همزمان با سی ام فروردین ماه، روز ولادت و بزرگداشت حکیم اسماعیل ابن حسین جرجانی پزشک دانشمند فرزانه ایرانی كه از او به نام پدر علوم آزمايشگاهي یاد می شود، کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به پاس تلاش های دلسوزانه و خدمات شایسته شان تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده» رئیس این پژوهشکده آزمایشگاه ها را قلب تپنده مراکز علمی دانست و افزود: دستاوردهای بزرگ علمی – پژوهشی با همکاری اعضای هیأت علمی مجرب و منابع انسانی متخصص و دلسوز در آزمایشگاه ها تولید می شوند و از این منظر فعالیت آزمایشگاه ها برای این موسسه پژوهشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خواستار افزایش دقت و سرعت پاسخگویی به مشتریان آزمایشگاه ها شد و ادامه داد: به روز رسانی و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی در سال پیش رو از مهمترین اولویت های پژوهشکده به شمار می رود.

وی تعرفه ارائه خدمات آزمایشگاهی را رقابتی عنوان کرد و تصریح کرد: برای رقابت با بخش خصوصی باید در بحث های کیفیت گزارش ها، دقت  و سرعت عمل سرآمد باشیم.

در انتهای این مراسم از تلاش دلسوزانه و عملکرد خوب کارشناسان آزمایشگاه های این پژوهشکده با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد و همچنین طی صدور احکامی، «مهندس معصومه راعی» به سمت مدیر اجرایی آزمایشگاه ها، «مهندس سحر صالحی» به سمت مدیر کیفی آزمایشگاه ها  و «دکتر جواد فیضی» به سمت مدیر فنی و رئیس آزمایشگاه مرکزی منصوب شدند.

 

تگ ها: