ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. محققان کشور موفق به بهبود خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بسته بندی مواد غذایی شدند

محققان پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با انجام تحقیقات بر روی نانو بیو کامپوزیت ها و پرتودهی الکترونی، موفق به بهبود خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بسته بندی مواد غذایی شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، این طرح که با مشارکت سازمان انرژی اتمی کشور و به عنوان رساله دکتری پژوهش محور صنایع غذایی تعریف و اجرا شد، گامی موثر در جهت ارتقاء خواص فیزیکو شیمیایی بیو پلیمرها با عنوان مواد زیست سازگار و تجدید پذیر محسوب می شود.

لازم به ذکر است بیوپلیمرها به واسطه خواص مکانیکی ضعیف و تراوایی زیاد نسبت به بخار آب گزینه مناسبی در بسته بندی مواد غذایی به شمار نمی روند.

بر اساس نتایج این پروژه تحقیقاتی پرتودهی با دوز مناسب باعث افزایش مقاومت کششی و مدول الاستیک فیلم بیو پلیمرگردیده و تراوایی آن را نسبت به بخار آب کاهش داده است.

شایان ذکر است این طرح تحقیقاتی به کوشش مهدیار شهبازی و تحت نظر دکتر قدیر رجب زاده و دکتر سید جواد احمدی به عنوان اساتید راهنما اجرا شده است.

 

تگ ها: