ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛ امکان افزایش صادرات محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری پلاسمای سرد

معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خبر داد: افزایش صادرات محصولات کشاورزی از طریق کاهش بار میکروبی، باقیمانده سموم و آلودگی های ثانویه که به عنوان یکی از موانع مهم صادرات، با بکارگیری فناوری پلاسمای سرد محقق می شود.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر سید مهدی زیارت نیا» افزود: این مؤسسه با همکاری شرکت FEMTO Science کره جنوبی، مرکز تحقیقات و خدمات پلاسما را با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته تولید پلاسما جهت ارائه خدمات پژوهشی و تخصصی  به صاحبان صنایع غذایی و کشاورزی کشور راه اندازی نمود.
وی با بیان اینکه این شیوه امروزه در بسیاری از شاخه‌های دانش و فناوری از جمله پزشکی، صنایع الکترونیک، رنگ، پلیمر، مواد و متالوژی، کشاورزی و صنایع غذایی کاربرد گسترده ای پیدا کرده بیان کرد: در بین انواع پلاسما، پلاسمای سرد به علت کار در دمای پایین، در کاربردهای بیولوژیکی و صنایع غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و افق های نوید بخشی را در بهبود کیفیت محصولات غذایی به وجود آورده است.
زیارت نیا گفت: دمای پایین، پرتوهای مختلف در طول موج ها و میدان های الکتریکی متغییر، قابلیت هدایت و عکس العمل قوی در میدان های الکترو مغناطیسی به دلیل وجود حامل های باردار از جمله مشخصات عملکردی این فناوری به شمار می روند.
 وی به بیان چالش های صنعت غذا و کشاورزی در کشور پرداخت و افزود: حفظ ارزش های غذایی محصولات در مسیر فرآوری و نگهداری مواد غذایی همواره یکی از مهمترین دغدغه های محققان این عرصه می باشد.

روند رو به گسترش استفاده از فناوری های غیر حرارتی در فرآوری مواد غذایی 
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه داد: فرآیندهای حرارتی که امروزه برای تولید محصولات غذایی بکار می رود ضمن غیر فعال کردن برخی عوامل میکروبی بیماری زا، دارای اثرات منفی روی رنگ، طعم و ارزش تغذیه ای مواد غذایی هستند که برای حفظ کیفیت مواد غذایی در فرآیند تولید، استفاده از فناوری های غیر حرارتی در فرآوری مواد غذایی در حال گسترش است.

کاهش بار میکروبی مواد غذایی و گیاهان دارویی در سطح استانداردهای اروپا
زیارت نیا در خصوص سایر ویژگی‌های کاربردی پلاسمای سرد در کشاورزی و صنایع غذایی اظهار کرد: غیر فعال سازی میکرو ارگانیسم ها، اثرگذاری بالا و دراز ‌مدت، سهولت کاربرد و کوتاه بودن زمان فرآیند، عدم استفاده از مواد شیمیایی و قابلیت استفاده در فشار اتمسفری یا خلاء از جمله ویژگی های استفاده از این فناوری است.
معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خدمات قابل ارائه در مرکز تحقیقات و خدمات پلاسما را شامل کاهش بار میکروبی در مواد غذایی و گیاهان دارویی در سطح استانداردهای اروپا، بهبود راندمان جوانه زنی و رشد رویشی بذر گیاهان دارویی و زراعی، تولید انواع آب های پلاسمایی با کاربرد در صنایع غذایی و کشاورزی و سایر خدمات پژوهشی و تخصصی مبتنی بر کاربرد پلاسما در محصولات غذایی و کشاورزی اعلام کرد.
 

تگ ها: