ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مسئولین پست بانک خراسان رضوی از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کردند
  2. مسئولین پست بانک خراسان رضوی از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کردند
  3. مسئولین پست بانک خراسان رضوی از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کردند
  4. مسئولین پست بانک خراسان رضوی از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کردند

 

معاون اداری و مالی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: با همکاری این موسسه پژوهشی و پست بانک خراسان رضوی ریسک سرمایه گذاری در پژوهش های حوزه صنعت غذا پذیرفته شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی «دکتر عادل بیگ بابایی» با بیان این موضوع در بازدید مسئولین پست بانک خراسان رضوی از موسسه ادامه داد: این موسسه آمادگی آن را دارد تا به عنوان بازوی تخصصی با پست بانک برای بررسی و کارشناسی طرح های پژوهشی مرتبط با صنعت غذای کشور همکاری نماید.
وی افزود: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان مرکز پژوهشی تخصصی وابسته به وزارت علوم در صنعت غذای کشور با پذیرش طرح های پژوهشی کاربردی، فنی - تخصصی و ارائه خدمات آزمایشگاهی فعالیت می کند.
بابایی با بیان اینکه این موسسه پژوهشی مرجع تخصصی ثبت اختراعات در زمینه مواد غذایی در کشور می باشد گفت: با همکاری پست بانک شرکت های دانش بنیان واجد شرایط و مورد تایید موسسه جهت ارائه تسهیلات بانکی مورد حمایت قرار می گیرند.
در ادامه این جلسه «مهرداد کندری»، جانشین رئیس پست بانک خراسان رضوی گفت: در شرایطی که اکثر بانک های فعال کشور تمایل به حضور در شهرهای شلوغ و مراکز پرتراکم دارند، پست بانک موظف به پوشش بانکی مراکز کم برخوردار شده است.
وی با بیان اینکه هدف از تاسیس پست بانک کمک به اقتصاد کلان کشور است، ادامه داد: این بانک تنها بانک تجاری دولتی است که در بورس حضور دارد.
کندری افزود: تسهیل رشد صنایع از رسالت های پست بانک است و از این رو می توانیم به منظور اثربخشی بهتر ایده ها و اختراعات در صنعت غذا، تأمین مالی طرح های پژوهشی ارائه شده از سوی موسسه که در سامانه های مربوط به ایده ها و اختراعات ثبت  شده اند را عهده دار شویم.
در پایان این جلسه مقرر گردید همکاری های مشترک دو مجموعه در قالب تفاهم نامه پیگیری و عملیاتی شود.

تگ ها: