ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و موسسه کیفیت رضوی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و موسسه کیفیت رضوی به منظور ایجاد و توسعه زیر ساخت های متناسب با سبک زندگی و زیست بوم سالم و طیب، تفاهم نامه مشارکت در توسعه خدمات سامانه ارزیابی کیفیت طیب امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این تفاهم نامه به دنبال اجرای مشترک طرح پژوهشی غذای طیب میان دو مجموعه و با هدف توسعه خدمات سامانه ارزیابی کیفیت غذای طیب منعقد شده است.
موضوع این تفاهم نامه شامل توسعه پشتوانه های علمی، توسعه شبکه مشتریان و ارزیابان، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره به شبکه ارزیابان و اعضا و همکاری در ارتقای کیفیت فرآیندهای تولید و فرآوری محصولات غذایی سامانه ارزیابی کیفیت طیب می باشد.
 

تگ ها: