ورود به بخش استارت آپ ها rocket

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهشگاه‌ها و جذب محققان پسادکتری ابراز امیدواری کرد که با همکاری امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه، از اعتبارات سالیانه، برنامه فعالیتی ذیل ردیف بودجه موسسات پژوهشی جهت جذب محققان پسادکتری منظور شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به نقل از دبیرخانه مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور، «دکتر غلامحسین رحیمی» در دهمین نشست سال جاری مجمع پژوهشگاه های ملی که به میزبانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد، با تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط مجمع پژوهشگاه های ملی کشور در خصوص تدوین آیین نامه پسادکتری، وجود این آیین نامه را جهت ساماندهی امور در پژوهشگاه ها و دانشگاه‌ها ضروری دانست.

 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به ظرفیت ها و مزیت های نسبی خاص پژوهشگاه ها بر ضرورت ساماندهی فرایند جذب دانشجو در پژوهشگاه ها تاکید کرد و گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند بحث جدی و مبسوطی است که در اولین فرصت صورت خواهد گرفت و منطقاً پژوهشگاه ها نباید در پذیرفتن دانشجوی دکتری همانند دانشگاه ها عمل کنند و باید بر حسب ضرورت و به صورت هدفمند نسبت به راه اندازی رشته هایی که در دانشگاه ها وجود ندارد اقدام کنند.

دبیر شورای عالی عتف در پایان با اشاره به ظرفیت‌های نهفته این شورا در جذب اعتبارات لازم برای پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی و ضرورت بهره گیری از این امکان، نکاتی را مطرح کرد و مقرر شد سازوکار دقیق این اقدام در جلسات آتی مجمع ملی پژوهشگاه‌ها بررسی شود.

همچنین در این جلسه که با حضور روسای مجمع برگزار شد، پس از خیرمقدم دکتر نکومنش، رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، دکتر حسین میرزائی، دبیر مجمع گزارشی از اقدامات مجمع در قالب چهارکارگروه پسادکتری و دستیاری پژوهشی (با مسئولیت دکترزهرا رنجبر، رییس پژوهشگاه رنگ)، کارگروه بودجه و منابع انسانی (با مسئولیت دکتر نسرین نورشاهی، رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، کارگروه ماموریت گرایی و تشکیلات (با مسئولیت دکتر نکومنش، رییس پژوهشگاه پلیمر و دکتر جعفری، رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) و کارگروه تجاری سازی (با مسئولیت دکتر عشوری، رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) و مشارکت کلیه روسای پژوهشگاهها که طی یک ماه گذشته جلسات متعددی داشته اند ارائه کرد.

در ادامه، دکتر رنجبر، مسئول کارگروه پسادکتری و دستیاری پژوهشی، پیش نویس آیین نامه پسادکتری را مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات اعضا مقرر شد این آیین نامه حداکثر تا پایان شهریورماه با همکاری دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم نهایی شده و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شود.

تگ ها: