ورود به بخش استارت آپ ها rocket


اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1399


به اطلاع داوطلبان معرفی شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری تخصصی كه براي آنها كارنامه مرحله اول (سنجش علمي) توسط سازمان سنجش آموزش كشور صادر شده است، می رساند در صورت داشتن حد نصابهاي اعلام شده در جدول 1 مي‌توانند از تاريخ 99/06/26 تا 99/07/04 با مراجعه به سايت مؤسسه به نشاني (www.rifst.ac.ir) نسبت به ثبت‌نام برای ارزيابي تخصصي ‌اقدام نمايند. بدیهی است داوطلبانی می‌توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کدرشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399 آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حدنصاب مندرج در جدول شماره 1 باشد.
شايان ذكر است حدنصاب لازم براي داوطلبان داراي سهميه ايثاگر 70 درصد و براي داوطلبان داراي سهميه رزمندگان و مربيان حائز شرايط 80 درصد حدنصاب اعلام شده براي داوطلبان آزاد (مندرج در جدول شماره 1) خواهد بود.

 

جدول شماره 1 : کدرشته محلهای مورد پذیرش  و حدنصابهای اعلامی برای ورود به مرحله ارزيابي تخصصي

کد

رشته محل

کد

رشته امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

گرایش

نام گرایش

کد

دوره

نام دوره

ظرفیت

حدنصاب نمره کل

محل تحصيل

4755

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

1

فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

1629

مشهد

4763

2413

علوم و مهندسی صنایع غذایی

2

زیست فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

1564

مشهد

4744

2414

علوم و مهندسی صنایع غذایی

3

شیمی مواد غذایی

1

روزانه

2

1429

مشهد

4738

2415

علوم و مهندسی صنایع غذایی

4

صنایع غذایی

1

روزانه

2

1374

مشهد

 

 

 1-  برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:

جدول شماره 2 : کدرشته محلهای مورد پذیرش مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و تاریخ‌های مراجعه حائزین شرایط  مرحله ارزيابي تخصصي

کد

رشته محل

کدرشته امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

گرایش

نام گرایش

کد

دوره

نام دوره

ظرفیت

*تاریخ مصاحبه

محل تحصيل

4755

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

1

فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

99/07/13 لغایت 99/07/15

مشهد

4763

2413

علوم و مهندسی صنایع غذایی

2

زیست فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

99/07/13 لغایت 99/07/15

مشهد

4744

2414

علوم و مهندسی صنایع غذایی

3

شیمی مواد غذایی

1

روزانه

2

99/07/13 لغایت 99/07/15

مشهد

4738

2415

علوم و مهندسی صنایع غذایی

4

صنایع غذایی

1

روزانه

2

99/07/13 لغایت 99/07/15

مشهد

* مصاحبه از معرفی شدگان مرحله اول آزمون دکتری به صورت مجازی و با هماهنگی داوطلبان صورت می گیرد. 

 

2-    مدارك مورد نياز: 
       -    ثبت نام الکترونیکی
       -    تکمیل فرم طرح واره مربوط به هر کد رشته محل (موضوعات طرح واره - فرم طرحواره)
       -    بارگزاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه و كارت ملي 
       -    بارگزاری تصویر مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید. (ویژه آقایان) 
       -    بارگزاری حداقل دوتوصیه نامه از سوی اساتید (ترجیحا ًراهنما و مشاور) مبنی برصلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل دردوره دكتری
       -    بارگزاری تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399
       -    بارگزاری تصویر مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و ريز نمرات هر دو مقطع
       تبصره 1- آن‌دسته از داوطلبان كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر بارگزاری مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست تصویر مدرك كارداني را نيز بارگزاری کنند. 
      تبصره 2- آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 99/6/31 در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل خواهند شد، مي بايست اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل (فرم پیوست در دفترچه سازمان سنجش)، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده شده خود را در سامانه درخواست مصاحبه بارگزاری نمایید.
       -   به ازای مصاحبه اول مبلغ800000 ریال و به ازای هر کد رشته اضافی جهت مصاحبه مبلغ 300000 ریال میباشد.

       -    هزینه ثبت نام را به :

                 شماره حساب شبا (410100004001025403019829IR)  با شناسه واریز (324025460113557000000000000202) به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی واریز نموده و فیش واریزی را در قسمت ثبت نام بارگذاری نمائید.

   

      توجه: لطفاً در درج شناسه پرداخت دقت کنید.
      توجه: مبلغ مذكور غیرقابل استرداد است.
       -    بارگزاری تصویر حكم كارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
3-    شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان:
       -     احراز تمامي شرايط اعلامي در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1399
4-    شرايط اختصاصي مؤسسه:
       -    آزمون مرحله دوم دکتری (آزمون تخصصی) تنها به صورت مصاحبه برگزار شده و آزمون کتبی اجرا نخواهد شد.
5-    آدرس مؤسسه: 
       -    مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد – قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
6-    نحوه درخواست پذیرش ازمؤسسه: 
       -   تکمیل و ارسال فرم مخصوص داوطلب و بارگزاری مدارک مورد نیاز مطابق فرم از طریق سایت مؤسسه به نشاني (www.rifst.ac.ir) در زمان‌های اعلام شده

 

تذكر مهم: كليه داوطلباني كه مرحله بررسي سوابق علمي و ارزيابي تخصصي را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته‌شدگان مؤسسه قرار گيرند، توجه داشته باشند كه پذيرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.


 

 

 

تگ ها: