ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  2. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  3. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  4. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  5. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  6. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  7. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  8. مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار و «دکتر ابوالفضل پهلوانلو» به عنوان معاون پژوهشی جدید این موسسه معرفی و منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی،«دکتر قدیر رجب زاده» رئیس این موسسه ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های خالصانه و دلسوزانه «دکتر سید مهدی زیارت نیا» در پست معاونت پژوهشی بیان کرد: تعامل خوب با همکاران و سعه صدر از ویژگی های بارز ایشان بود .

وی با بیان اینکه در شرایط سخت کنونی باید متفاوت فکر و عمل کنیم افزود: پرداختن به درآمدزایی برای مؤسسه اهمیت بالایی دارد و این مسیری است که در حال انجام است و ادامه خواهد داشت.

رجب زاده همچنین گفت: امیدوارم با بهره گیری از توانمندی ها و خلاقیت نیروهای جوان در پست های مدیریتی، شاهد رشد و اعتلای هرچه بیشتر تحقق اهداف و رسالت های موسسه باشیم.

در ادامه «دکتر سید مهدی زیارت نیا» بیان کرد: در حوزه تجاری سازی فعالیت های خوبی انجام شده که امیدواریم با حداکثر توان شاهد گسترش آن باشیم.

وی گفت: با حضور دکتر پهلوانلو روحیه خوبی در موسسه حاکم خواهد شد و شاهد موفقیت های بیشتری برای خانواده بزرگ موسسه خواهیم بود.

«دکتر ابو الفضل پهلوانلو» معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیز در این مراسم ضمن اشاره به ارتباط خوب ایجاد شده با صنعت گفت: امروز شاهد مراجعه امیدوارانه و نیازمندانه صنعت برای رفع مشکلات و بهره گیری از توان و پتانسیل های تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی صنعت غذای کشور به موسسه هستیم.

وی افزود: درآمدزایی پایدار، ارتباط وتعامل با سایر وزارتخانه ها، تاثیرگذاری در مراجع تصمیم ساز و بدنه جامعه و تولید دانش فنی موثر برای حل مشکلات صنعت در اولویت های عملکرد این معاونت قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طرح های خوبی در مؤسسه اجرا می شود اما در صنعت نیروی کار توانمند برای اجرای طرح های پژوهشی وجود ندارد بیان کرد: با توجه به خلاء موجود، توانمند سازی نیروی انسانی مورد نیاز صنعت در دستور کار این معاونت قرار خواهد داشت.

تگ ها: