ورود به بخش استارت آپ ها rocket

بسمه تعالی

زمان مصاحبه در گرایش های مختلف

ردیف

نام و نام خانوادگی

13/7/99

صبح

13/7/99

عصر

 

14/7/99

صبح

14/7/99

عصر

1

نیلوفر احسانی

 

 

فناوری، 11-9

زیست، 13-11

شیمی، 16-14

صنایع، 17-16

2

پرویز احمدی قشلاق

زیست، 11-9

فناوری، 16-14

شیمی، 11-9

صنایع، 16-14

3

عاطفه اسلامی

فناوری، 11-9

زیست، 16-14

صنایع، 11-9

شیمی، 16-14

4

سعیده افضلی

 

زیست، 16-14

 

 

5

یاسمن پودی

فناوری، 11-9

زیست، 16-14

شیمی، 11-9

 

6

زهرا حسین پور

فناوری، 11-9

 

 

شیمی، 16-14

7

سید احمد حسینیان

صنایع، 11-9

 

شیمی، 11-9

 

8

مریم حقیقی

 

 

شیمی 13-11

صنایع، 16-14

9

آیدا خدابنده بایگی

فناوری، 13-11

شیمی، 16-14

زیست، 11-9

صنایع، 16-14

10

آرش دارا  

زیست، 11-9

فناوری، 16-14

شیمی 13-11

صنایع، 17-16

11

مهین راهداری

شیمی، 11-9

صنایع، 16-14

فناوری، 11-9

زیست، 16-14

12

مجتبی رضایی

شیمی، 11-9

صنایع، 16-14

فناوری، 13-11

زیست،16-14

13

سیده الهام ساداتی گل افشانی

 

 

 

فناوری، 16-14

14

مریم سکونی

صنایع، 11-9

 

 

 

15

ناصر سلطانی تهرانی

صنایع، 11-9

شیمی، 16-14

 

 

16

محمود سلیمانیان

صنایع، 13-11

 

 

فناوری، 16-14

17

اشکان عزیزی

 

صنایع، 17-16

فناوری، 11-9

شیمی 13-11

زیست، 16-14

18

مهدی قصاب نژاد

شیمی 13-11

فناوری، 16-14

زیست، 11-9

 

19

سیدمهرداد قلندرپورعطار

شیمی 13-11

فناوری، 17-16

صنایع، 11-9

زیست، 11-9

20

فائزه کرمی رباطی

صنایع، 13-11

 

 

 

21

مریم محمدی

صنایع، 13-11

شیمی، 16-14

 

 

22

فدرا مقصودلو

 

صنایع، 16-14

 

 

23

شهره ملاکیان

شیمی، 11-9

 

 

 

24

میترا منصوری بنی

زیست، 11-9

شیمی، 17-16

صنایع، 11-9

فناوری، 16-14

25

سیده مریم موسوی طارسی

 

 

زیست، 11-9

 

26

عطیه مهرزاد

زیست، 13-11

صنایع، 17-16

فناوری، 13-11

شیمی، 17-16

27

سید حبیب میرابوالحسنی

زیست، 13-11

شیمی، 17-16

صنایع، 13-11

فناوری، 17-16

28

هاجر نعیمی

شیمی 13-11

 

زیست، 13-11

 

29

مریم نوروزی

فناوری، 13-11

 

صنایع، 13-11

شیمی، 17-16

 

تگ ها: