ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  2. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  3. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  4. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  5. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  6. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  7. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  8. همزمان با روز جهانی غذا؛ معاون پژوهشی وزارت عتف از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد

پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از این موسسه، صنعت غذا را با توجه به اهمیت موضوعات سلامت، ایمنی و امنیت غذایی مهمترین صنعت کشور قلمداد کرد و افزود: این صنعت به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است و وزارت علوم از ارتقاء جایگاه این موسسه حمایت های لازم را به عمل می آورد.
وی با بیان اینکه اکثر قریب به اتفاق مراکز پژوهشی در کشور وابسته به دانشگاه ها هستند ادامه داد: موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تنها موسسه پژوهشی مستقل کشور در حوزه غذا است که  وابسته به وزارت عتف فعالیت می کند و این امر نشان دهنده توجه ویژه این وزارت به بحث پژوهش در صنعت غذا است.
رحیمی شعرباف بیان کرد: وزارت علوم بر حمایت از این موسسه تاکید دارد و در مقابل وظیفه این مرکز پژوهشی تحکیم جایگاه خود در بین تولید کنندگان صنایع غذایی می باشد.
وی مشارکت بیرونی 96 درصدی در قراردادهای پژوهشی این موسسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تمرکز بیشتر بر پژوهش های تقاضا محور نکته ای کلیدی در عملکرد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به شمار می رود و خوشبختانه این موسسه تاکنون عملکرد قابل توجهی داشته که با توجه به گستردگی صنعت غذا باید تلاش بیشتری نسبت به رفع مشکلات صنعت غذا و چالش های پیش روی کشور داشته باشد.
دکتر «قدیر رجب زاده»، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیز در این بازدید بیان کرد: شناسایی چالش های ملی در بحث ایمنی و امنیت غذایی و ارائه راهکارهای برون رفت از بحران های موجود، شامل طراحی جیره های غذایی در شرایط بحران، کاهش ضایعات مواد غذایی، ارائه دانش فنی تولید مواد اولیه در صنایع غذایی با هدف کاهش وابستگی از جمله مهمترین اقدامات این موسسه در سال های اخیر بوده است.
وی ضمن اشاره به پاسخگویی به نیازهای فناورانه 115 واحد صنعتی و سازمان اجرایی در این موسسه در بازه زمانی 98-97، بیان کرد که تعاملات موسسه و صنعت غذا در قالب همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و ارائه دانش فنی، ارائه خدمات آزمایشگاهی، ارائه خدمات آموزشی و دانش افزایی و ارائه خدمات مشاوره ای صورت می گیرد.
شایان ذکر است دکتر رضا نقی‌زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری و دکتر محمد سعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر رحیمی را در این سفر همراهی کردند

تگ ها: