ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. ارتقای 59 پله ای رتبه آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در شبکه شاعا

رئیس آزمایشگاه مرکزی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: بر اساس نتایج ششمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی موفق به کسب رتبه 38 در بین 297 آزمایشگاه خصوصی و دولتی عضو این شبکه شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر جواد فیضی» با اعلام این خبر افزود: در رتبه بندی آزمایشگاه ها در سال 97، آزمایشگاه مرکزی مؤسسه در رتبه 97 قرار گرفته بود که در سال 98، به جایگاه 38 در بین تمام آزمایشگاه های عضو این شبکه در کشور ارتقا یافت.
وی بیان کرد: این ارزیابی بر اساس عملکرد آزمایشگاه ها در سال 1398 و بر پایه شاخص های کارکرد، مشتری مداری و فعالیت شبکه ای بوده است. 
عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه داد: آزمایشگاه مرکزی این مؤسسه در سال 1394 به عضویت آزمایشی این شبکه درآمد که این عضویت از سال 1395 به عضویت دائم تبدیل شد.
فیضی افزود: رتبه 38 آزمایشگاه های مؤسسه، از سه شاخص مشتری مداری با وزن 58/87 درصد، فعالیت شبکه ای با وزن 18/41 درصد و کارکرد با وزن 41/32 درصد حاصل شده است.
وی گفت: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور شناسایی، شبکه سازی و به اشتراک گذاری تجهیزات و توانمندی های آزمایشگاه های خصوصی و دولتی کشور طراحی شده و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیأت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارائه می دهد.
 

تگ ها: