ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  2. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  3. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  4. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  5. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  6. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  7. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  8. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  9. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  10. بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و فعالان کشاورزی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی


رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بازدید از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، نهادینه سازی پژوهش در بخش کشاورزی را مسیر تحقق امنیت غذایی در کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «محمدرضا اورانی» که با جمعی از مدیران و فعالان بخش کشاورزی و دامی استان از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بکارگیری دانش، راندمان تولیدات کشاورزی در واحد سطح را ارتقاء می دهد.
اورانی خواستار تقویت ارتباط تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامی با مراکز پژوهشی شد ادامه داد: کشاورزان و دامداران خراسان رضوی برای مدیریت و کاهش ضایعات، افزایش راندمان و آسانتر کردن پروسه تولید می توانند از ظرفیت های علمی و تخصصی قابل توجه این مجموعه استفاده کنند.
وی به مشکلات عدم وجود راندمان قابل قبول جذب علوفه در دام اشاره و بیان کرد: در خوشبینانه ترین حالت 35 درصد این نهاده در دام زنده دفع شده و وارد چرخه تولید انرژی نمی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان بازوی قدرتمند توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و دامی استان یاد کرد و در پایان خواستار تشکیل کمیته ای مشترک به منظور ایجاد هم افزایی برای استفاده موثر از ظرفیت های بخش کشاورزی و صنایع غذایی شد.
در ادامه «دکتر قدیر رجب زاده»، رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه این موسسه با توجه به مزیت های منطقه شمال شرق کشور در مشهد مستقر شده است، بیان کرد: این مرکز پژوهشی آمادگی خود را جهت همکاری همه جانبه برای فرآوری محصولات خام کشاورزی با هدف ایجاد زنجیره ارزش در این محصولات اعلام می دارد.
وی گفت: فرآوری تولیدات کشاورزی و دامی، کاهش ضایعات و استفاده از ضایعات برای خلق ثروت می تواند نقش موثری در تحقق امنیت غذایی کشور ایفا نماید.
 

تگ ها: