ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گاز- مایع برگزار شد
  2. کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گاز- مایع برگزار شد
  3. کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گاز- مایع برگزار شد

کارگاه آموزشی تکنیک های کروماتو گرافی (GC-MASS و HPLC) همراه با کار عملی توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و با امتیاز رسمی از اداره کل استاندارد خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، موضوعات تدریس شده در این دوره آموزشی دو روزه با حضور 30 تن از مدیران، مسئولان و کارشناسان کیفیت، فنی و R&D شرکت ها و سازمان های حوزه صنایع غذایی برگزار شد.

در این کارگاه «دکتر عادل بیگ بابایی» و «دکتر جواد فیضی» اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان مدرس به آموزش مباحث تخصصی پرداختند.