ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی آغاز به کار کرد

به استناد آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب هیأت دولت) و مصوبه دومین جلسه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، کارگروه اخلاق در پژوهش در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی رسما فعالیت خود را آغاز نمود.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، وظایف این کارگروه بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه، ترویج اخلاق در پژوهش، اطلاع‌رسانی در سطح مؤسسه و پیشنهادهای اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی می باشد.
همچنین اطلاع رسانی، برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن، بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه و اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع از دیگر وظایف این کارگروه به شمار می رود.
لازم به ذکر است براساس مصوبه کارگروه اخلاق در پژوهش، مجوز دفاع از پیشنهاده دانشجویان دکتری منوط به بررسی همانند جویی و اخذ تاییدیه مکتوب مرکز اسناد و کتابخانه این موسسه می باشد

تگ ها: