ورود به بخش استارت آپ ها rocket

به اطلاع داوطلبان پذیرش دوره دکتری تخصصی كه براي آنها كارنامه مرحله اول (سنجش علمي) توسط سازمان سنجش آموزش كشور صادر شده است، می رساند در صورت داشتن حد نصابهاي اعلام شده در جدول (1) مي‌توانند از تاريخ 96/03/06 تا 96/03/13 با مراجعه به سايت پژوهشکده به نشاني (www.rifst.ac.ir) نسبت به ثبت‌نام برای ارزيابي تخصصي ‌اقدام نمايند. بدیهی است داوطلبانی می‌توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کدرشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396 آنها  در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حدنصاب مندرج در جدول شماره(1) باشد.

شايان ذكر است حدنصاب لازم براي داوطلبان داراي سهميه ايثاگر 70 درصد و براي داوطلبان داراي سهميه رزمندگان و مربيان حائز شرايط 80 درصد حدنصاب اعلام شده براي داوطلبان آزاد (مندرج در جدول شماره 1) خواهد بود.

 

 جدول شماره (1) : کد رشته محلهای مورد پذیرش و حد نصابهای اعلامی برای ورود به مرحله ارزيابي تخصصي

کد

رشته محل

کدرشته امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

گرایش

نام گرایش

کد

دوره

نام دوره

ظرفیت

حد نصاب نمره کل

محل تحصيل

4576

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

1

فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

3003

مشهد

4583

2413

علوم و مهندسی صنایع غذایی

2

زیست فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

3003

مشهد

 4568

2414

علوم و مهندسی صنایع غذایی

3

شیمی مواد غذایی

1

روزانه

2

3003

مشهد

4563

2415

علوم و مهندسی صنایع غذایی

4

صنایع غذایی

1

روزانه

2

3003

مشهد

 

1-برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:

 جدول شماره (2) : کدرشته محلهای مورد پذیرش پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و تاریخ‌های مراجعه حائزین شرایط  مرحله ارزيابي تخصصي

کد

رشته محل

کدرشته امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

گرایش

نام گرایش

کد

دوره

نام دوره

ظرفیت

*تاریخ مصاحبه

محل تحصيل

4576

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

1

فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

96/03/21

مشهد

4583

2413

علوم و مهندسی صنایع غذایی

2

زیست فناوری مواد غذایی

1

روزانه

2

96/03/21

مشهد

4568

2414

علوم و مهندسی صنایع غذایی

3

شیمی مواد غذایی

1

روزانه

2

96/03/21

مشهد

4563

2415

علوم و مهندسی صنایع غذایی

4

صنایع غذایی

1

روزانه

2

96/03/21

مشهد

 *در دو نوبت صبح (ساعت 8 الی 12:30) و بعد از ظهر(ساعت 13:30الی19) 

* اطلاعیه تکمیلی در خصوص ساعت مصاحبه معرفی شدگان مرحله اول آزمون دکتری 96 متعاقبا از طریق سایت پژوهشکده اعلام می گردد.

 

2-مدارك مورد نياز: 

-تكميل فرم شماره 1 (لینک ثبت نام در آزمون مصاحبه دکتری سال 1396)

-تکمیل فرم طرح واره مربوط به هر کد رشته محل 

-اصل شناسنامه و كارت ملي و تصويري از تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملی

-مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید (ویژه آقایان)  

-حداقل دو توصیه نامه از سوی اساتید (ترجیحاً راهنما و مشاور) مبنی بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دكتری 

-تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396

-اصل و کپی مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و ريز نمرات هر دو مقطع

تبصره 1- آن‌دسته از داوطلبان كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند. 

تبصره 2- آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 96/6/31 در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل خواهند شد، مي بايست اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ 95/11/30 را همراه داشته و ارائه نمايند. 

-مستندات و پرینت از فرم شماره 1، طرح واره و تمامي مدارك آپلود شده 

-كپي فيش بانكي به مبلغ 500000 ر یال به حساب جاری 

-رآمد‌های اختصاصی به شماره 2172011701008 بانک ملی شعبه بلوار سجاد به نام پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

-توجه: مبلغ مذكور غیرقابل استرداد است.

-اصل و کپی حكم كارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3-شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان:

-  احراز تمامي شرايط اعلامي در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1396

4-شرايط اختصاصي پژوهشکده:

-آزمون مرحله دوم دکتری (آزمون تخصصی) تنها به صورت مصاحبه برگزار شده و آزمون کتبی اجرا نخواهد شد.

5-محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی: 

-مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد – قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

6-نحوه درخواست پذیرش ازپژوهشکده: 

تکمیل و ارسال فرم مخصوص داوطلب و آپلود مدارک مورد نیاز مطابق فرم از طریق سایت پژوهشکده به نشاني (www.rifst.ac.ir) در زمان‌های اعلام شده

تذكر مهم: كليه داوطلباني كه مرحله بررسي سوابق علمي و ارزيابي تخصصي را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه قرار گيرند، توجه داشته باشند كه پذيرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.

 

تگ ها: