ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. چهارمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید به صورت مجازی برگزار شد
  2. چهارمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید به صورت مجازی برگزار شد


چهارمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید با عنوان تاریخ و تمدن اسلامی به صورت مجازی توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این دوره 16 ساعته با حضور و تدریس «دکتر محمد باغستانی» عضو هیآت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی و به میزبانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد. 
شایان ذکر است: تعداد 8 شرکت کننده از سایر دانشگاه های کشور در این دوره حضور داشتند.

تگ ها: